Суть діяльності соціального фонду ТзОВ «Даноша»

Мета: «Покращення співпраці та сприяння розвитку місцевої спільноти, дбати про розвиток та благоустрій сіл, намагаючись завжди приймати активну участь у житті громад та надавати фінансову підтримку».

Цінності якими керується компанія при розподілі соціального фонду є: повага, благополуччя тварин, турбота про збереження природи, антикорупційна політика, інновація-розвиток-зростання, цілісність та чесна гра.

Соціальний фонд ТзОВ «Даноша» дає можливість місцевим громадам, де веде свою діяльність звернутися до ТзОВ «Даноша» для сприяння реалізації певного проекту чи задоволення потреби, яка буде суспільно корисною. 

Формування соціального фонду ТзОВ «Даноша»

Соціальний фонд має певну структуру, яка включає соціальний комітет та контролюючу комісію.

1.  Склад соціального комітету визначений трьома представниками від влади, це голова Районної державної адміністрації та голова Районної ради, голова сільської ради, який уповноважений іншими головами сільських рад голосувати та відстоювати їхні інтереси. Також є два представники від ТзОВ «Даноша».З 2016 р. до складу соціального комітету також входить представник від Верхнянської об’єднаної територіальної громади, який виконує функцію спостерігача та не бере участі у голосуванні. Функції соціального комітету:

 • розгляд та обговорення поданих аплікаційних заяв;
 • визначення пріоритетності;
 • прийняття рішення щодо виділення коштів шляхом голосування стосовно поданих заяв.

2. У склад контролюючої комісії по виділених коштах з соцфонду входять працівники ТзОВ «Даноша».

Функції контролюючої комісії:

 • контроль за виділеними коштами по призначенню;
 • узгодження кошторису та реквізитів куди направляються виділені кошти;
 • виїзд на місце робіт;
 • фото перед початком, під час та після виконання проекту;
 • звіт та опис керівництву.

Кошти на Соціальний Фонд — підтримка дорожнього покриття (30%), проекти (60%), організація заходів (10%, право розподілу має ТзОВ «Даноша»).

Порядок формування, діяльності та розподілу коштів соціального фонду

Кошти соціального фонду та їх розподіл

Кошти соціального комітету поділені на два транші та розподіляються на  райони (відповідно там, де ТзОВ «Даноша» веде свою діяльність), згідно рішення соціального комітету ТзОВ «Даноша». А це означає, що розподіл коштів І траншу повинен відбутися з 15 червня та  ІІ траншу з 15 жовтня.

Щоб отримати фінансування бажаючі повинні заповнити аплікаційну форму (Додаток 1) та протокол зборів із громадою та подати їх до ТзОВ «Даноша» на І транш до 1 травня, на ІІ транш до 1 вересня. Після чого це публікується на сайті ТзОВ «Даноша» на І транш до 15 травня та на ІІ транш до 15 вересня для підтвердження одержання аплікаційних форм. Також протягом місяця відбувається он-лайн голосування на сайті www.danosha.com.ua за кожен проект.

Кошти соціального фонду розподіляються відповідним голосуванням соціального комітету, з урахуванням результатів голосування на сайті.

Схема подачі заявок

 • Сільська рада чи громадська організація подає аплікаційну форму, із листом проханням до ТзОВ «Даноша» та протоколом зборів з громадою на І транш до 1 травня та на ІІ транш до 1 вересня.
 • Аплікаційна форма реєструється та публікується на сайті ТзОВ «Даноша» відповідно до 15 травня та 15 вересня.
 • Он-лайн голосування за подані заявки відбувається протягом 1 місяця.
 • Комісія соціального фонду розглядає заявки на І транш – з 5 червня, ІІ транш – з 5 жовтня.
 • Зустріч соціального фонду закріплюється протоколом та резолюцією засідання соціального комітету ТзОВ «Даноша». Дана резолюція стосовно розподілу коштів І траншу публікується на сайті після проведення засідання комітету, але не пізніше, ніж 7 днів.
 • Кожна аплікаційна форма, що була подана на соціальний фонд від сільської ради (громадської організації) підлягає повідомленню про результат розгляду їх заявок.
 • Для виділення коштів на проекти, які були погоджені соціальним комітетом узгоджуються реквізити, деталі кошторису. І тільки після цього виділяються кошти відповідно до погодженої аплікаційної форми.
 • Надалі контролююча комісія виконує функцію контролю, перевірки та звітування керівництву по виділених коштах соціального фонду ТзОВ «Даноша».

Вимоги до подачі заявок

1. Заявки можуть подаватися на проекти у сфері:

Благоустрій та інфраструктура:

 • вуличне освітлення;
 • газифікація;
 • ремонт мостів;
 • водопроводи;
 • підтримка доріг;

Медична сфера:

 • допомога у купівлі медичного обладнання;
 • фінансова підримка медичних закладів;

Культура:

 • реконструкція Народних домів;
 • участь у ремонті та благоустрої храмів;

Спорт:

 • підтримка спотивних заходів;

Освіта:

 • покращення побутових умов дитячих навчальних закладів;

Екологія:

 • підтримка енергозберігаючих проектів
 • інші проекти, які спрямовані на захист навколишнього середовища та раціональне використання природніх ресурсів

2. Аплікаційна форма повинна бути заповнена вчасно. Аплікаційна форма вважається прийнятою при публікації на сайті.

3. Аплікаційна форма повинна мати прикріплений лист від сільської ради з реквізитами громадської організації, для перерахунку коштів через громадську організацію.

social_galich.jpg