Відповідно до природоохоронної політики компанії «Даноша» у 2011 році було розпочато будівництво першого біогазового заводу, який займається переробкою біовідходів та гноївки із свиноферм (анаеробне зброджування).

Кінцевим продуктом роботи біогазового заводу є електро- та теплова енергія, яка отримується шляхом спалювання виробленого біогазу. Таким чином  зменшується негативний вплив на оточуюче середовище через зменшення кількості викидів парникових газів. Після виробництва біогазу, відпрацьована біомаса проходить сепарацію на рідкі та сухі компоненти, які будуть використовуватися для удобрювання полів відповідно до правил та законодавства. Таке добриво краще засвоюється с/г культурами та і запах майже відсутній.

Перший завод з виробництва біогазу збудований в с.Копанки, де 5-го вересня 2011 року відбулася церемонія закладання першого каменю. Завод розпочав свою роботу восени 2013-го року. 

 Біогазові заводи будуються під наглядом нашої сестринської компанії Poldanor S.A, яка знаходиться в Польщі. Це підприємство має багаторічний досвід у будівництві та експлуатації біогазових установок.

Чому біогаз?

Переваги біогазового виробництва (виробництво біометану; 4 380 000 м3/рік):

Виробництво біогазу

  • Зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів.
  • Зведення до мінімуму запаху гною.
  • Оптимізація використання свинячого гною в якості цінного добрива.
  • Знищення патогенних мікроорганізмів під час ферментації.
  • Знищення насіння бур'янів, і таким чином мінімізація використання хімічних засобів захисту рослин.
  • Збереження балансу гумусу у грунті.
  • Зведення до мінімуму втрати енергії, за рахунок власного виробництва теплової та електричної енрегії з біовідходів, і, відповідно, меншого використання викопного палива.

Виробництво біогазу є найкращим способом обмежити випаровування парникових газів, а також ефективним інструментом для захисту навколишнього середовища з довгостроковими і глобальними результатами.

Ми зменшуємо викиди у багатьох відношеннях. Якщо гній від свиней зберігається відкритим то природньовироблений метан (СН4), двоокис вуглецю (СО2), сірководень (H2S) та азот (N2) не утримуються, та випаровуючись у надмірній кількості, наносять шкоду навколишньому середовищу. В результаті бродіння в закритих резервуарах дані гази в своєму поєднанні утворюють біогаз, який і використовується для утворення тепло- та електроенергії. Поєднуючи завод з герметично закритими відстійниками, ми запобігаємо випаровуванню поживних речовин, що містяться в органічному добриві. Таким чином, ми не допускаємо випаровування шкідливих газів, і водночас створюємо «зелену» енергію.

nat4.jpg