За якістю сільськогосподарської продукції повинен відповідати вимогам ГОСТ та ДСТУ чинним в Україні. Якість продукції повинна відповідати також медико-біологічним вимогам і санітарним нормам якості продовольчої сировини і харчових продуктів. Зернові культури також повинні мати природний запах та колір, без самозігрівання і теплового пошкодження, бути без будь-яких домішок та забруднень органічними речовинами. Ураження товару зерновими шкідниками не допускається.

ДСТУ та ГОСТИ на зернові та олійні культури:

  • ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови.
  • ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови.
  • ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови.
  • ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови.
  • ГОСТ 27149-95 Жмых соевый кормовой. Технические условия.
  • ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови.
  • ДСТУ 2423-94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення.
  • ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення.
  • ДСТУ 2949-94 Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення.
about3.jpg